TÔI YÊU VIỆT NAM

lich

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Untitled_2.mp3 Moi.swf 20141012_081828.jpg Video20141012082010.flv Sachkonen1.gif 20141012_080836.jpg Video20140905080749.flv

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

van nghe

vi

Sắp xếp dữ liệu

bình đinh

giáo án hinh hoc 9 theo dinh huong phat trien nang luc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:01' 28-09-2016
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 3452
Số lượt thích: 2 người (Nhật Hạ, Phan An Na)
Tuần 1 - Tiết 1
Ngày soạn: 22 / 08 / 2016 Ngày dạy: 24/08/2016
§1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hs nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình vẽ 1.
2. Kỹ năng: Hs biết thiết lập các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ( định lí 1 và định lí 2) dưới sự dẫn dắt của giáo viên, biết vận dụng các hệ thức để giải bài tập
3. Thái độ: Rèn luyện tính chính sát, học tập nghiêm túc
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài: hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu, đường cao và hai hình chiếu
5. Định hướng phát triển năng lực:
-Năng lực chung: năng lực hợp tác, tính toán, giải quyết vấn đề
-Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình, liên kết và chuyển tải kiến thức, vận dụng kiến thức
II. Chuẩn bị:
Gv: Thước kẻ ,tranh vẽ hình 1 và hình 2, phiếu học tập.
Hs: Ôn lại các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
III. Hoạt động dạy học:
1. Tổ chức lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’): Cho tam giác ABC vuông tai A ,đường cao AH.
a). Tìm các cặp tam giác vuông đồng dạng ? (6đ)
b). Xác định hình chiếu của AB, AC trên cạnh huyền BC? (4đ)
Trả lời:
a).AHCBAC; AHBCAB; AHBCHA
b). BH và CH
3. Bài mới

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Năng lực hình thành

1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền (15’)
Cho (ABC vuông tại A có AB = c, AC = b, BC = a, AH = h, CH = b`, HB = c`.

Định lí 1: 
Chứng minh: (SGK)
Ví dụ: Chứng minh định lí Pitago
-- Giải --
Ta có: a = b’ + c’ do đó:
b2 + c2 = a(b’+c’) = a. a = a2
GV đưa bảng phụ có vẽ hình 1 tr64 giới thiệu các kí hiệu trên hình.
- Yêu cầu học sinh đọc định lí trong SGK.
? Hãy viết lại nội dung định lí bằng kí hiệu của các cạnh?
- Cho học sinh thảo luận theo nhóm để chứng minh định lí.
? Đọc ví dụ 1 trong SGK và trinh bày lại nội dung bài tập?
! Như vậy định lí Pitago là hệ quả của định lí trên.
- 


- Thảo luận theo nhóm


- Trình bày nội dung chứng minh định lí Pitago.
Hợp tác, giải quyết vấn đề, liên kết và chuyển tải kiến thức

2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao (10’)
Định lí 2: 
Chứng minh:
Xét (AHB và (CHA có:
 (cùng phụ với góc )

Do đó: (AHB (CHA
Suy ra:

- Yêu cầu học sinh đọc định lí 2 trong SGK?
? Với quy ước như trên hãy viết lại hệ thức của định lí?
? Làm bài tập ?1 theo nhóm?

- Yêu cầu các nhóm trình bày bài chứng minh, GV nhận xét kết quả.
- Yêu cầu một học sinh đọc ví dụ 2 trang 66 SGK.
- Đọc lí

-

- Làm việc theo nhóm
Ta có:  (cùng phụ với góc ) nên (AHB (CHA.
Suy ra: 
Hợp tác, giải quyết vấn đề, liên kết và chuyển tải kiến thức

IV. Câu hỏi / bài tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh
1. Bảng ma trận kiểm tra các mức độ nhận thức
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu
Nắm được hệ thức
Hiểu các yếu tố trong hệ thức, yêu cầu
Tính độ dài các cạnh trên hình vẽ
Chứng minh hình học

Hệ thức liên quan đường cao
Nắm được hệ thức
Hiểu các yếu tố trong hệ thức, yêu cầu
Tính độ dài các cạnh trên hình vẽ
Chứng minh hình học

2. Câu hỏi và bài tập củng cố, dặn dò (10’)
Bài tập1: Hướng dẫn: (MĐ: 2, 3)
a). Tìm x và y là tìm yếu tố nào của tam gíac vuông ABC
 
Gửi ý kiến

nhac do

phương Mỹ Chi